Wie zijn wij ?

Het vredesplatform Westhoek - Vredeshoek wil de krachten bundelen van alle vredesspelers die actief zijn in de Westhoek: vzw Moeders voor Vrede, vzw Peace Village, Wakker voor vrede, Vredesfonds en Vredesdienst Ieper, Netwerk Oorlog en Vrede en de Ijzertoren, met het opzet hun vredesmissie te realiseren. Dit overleg wordt aangevuld met een aantal stichtende leden die zich persoonlijk engageren. Elk lid erkent en onderschrijft de missie – de droom- van het platform. Het Platform is een feitelijke vereniging die een onafhankelijke werking nastreeft en een kritische vredesstem wil laten horen in actuele debatten over ‘oorlog en vrede’. Bevoorrechte partner is het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Samen willen we de 18 Westhoek gemeenten ondersteunen in de uitbouw  van een actief en inspirerend vredesbeleid.

‘Van oorlogsherdenking naar Vredeswerking’

Van 1914 tot 1918 was de Westhoek het toneel van de Eerste Wereldoorlog. Honderdduizenden soldaten uit ruim 50 landen sneuvelden en ruim 24.000 burgers lieten het leven. Daarnaast sloegen duizenden burgers op de vlucht. Na de vaak zinloze veldslagen en de talloze verwoestingen herrees de Westhoek uit haar as. De voorbije vier jaar werd in de Westhoek veel aandacht besteed aan wat er zich een eeuw geleden, heel vaak militair, afspeelde.

Vandaag getuigt de Westhoek met haar musea, militaire begraafplaatsen, oorlogsmonumenten nog dagelijks over wat een oorlog met zich meebrengt en schreeuwt ze uit dat geen enkele oorlog nog kan. Maar het mag niet bij een in steen gebeitelde schreeuw blijven. Inwoners en beleidsmensen vinden het nu de hoogste tijd om samen het pijnlijke verleden in een krachtig, integraal, inspirerend en toekomstgericht Vredesbeleid op maat van de streek om te zetten.

Dit Vredesbeleid wil àlle inwoners van de Westhoek, jong en oud, op verschillende manieren en niveaus bij haar engagement voor Vrede betrekken: intermenselijk (microniveau), op het niveau van groepen en volkeren (macroniveau), op het niveau van de mens ten opzichte van de planeet (ecologie, duurzaamheid). Deze initiatieven moeten ook anderen en andere regio’s kunnen inspireren.

Vrede. Wereldwijd probeert men het in akkoorden of bestanden veilig te stellen. Helaas is er niet veel voor nodig om die vrede te verstoren of zelfs ongedaan te maken. Onze regio – de Westhoek – beseft maar al te goed hoe uitzonderlijk én fragiel vrede wel niet is. Daarom dragen wij het woord ‘Vrede’ hoog in het vaandel. De komende jaren willen we werk maken van 5 doelstellingen, gelinkt aan het ‘vredes DNA’ van onze regio. Waar mogelijk sporen we met de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.